Teljes változat

450. születésnapját tartja az unitárius egyház

Írta: Pál Edit Éva, közzétéve: 2018-01-10 16:49:36 [Vissza]

Ünnepségsorozattal készülnek a vallásszabadság évére. Az udvarhelyi egyházkör sem marad ki belőle.

2018 a vallásszabadság boldog új éve. Egy olyan év, amelynek ünnepségeire minden felekezet képviselőit szeretettel meghívják az unitárius egyház vezetői – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón, melyet virtuálisan is közvetítettek a zoom.us weboldalon, így a világ bármely pontjáról részt vehettek rajta a meghívott újságírók.

„Szerintem ez nem csak számunkra, unitáriusoknak egy fontos évforduló, hanem minden istenben hívő, és Jézus tanításán álló keresztény egyház számára is az kell legyen" – nyilatkozta bevezető beszédében Bálint Benczédi Ferenc püspök.

Noha az unitárius vallás csírái hamarabb megjelentek, az 1568-as évet a 150 éve, a Kriza János püspöksége alatt tartott zsinaton fogadták el egyházalapítási évül az unitáriusok – tudtuk meg, hogyan esik egybe a születésnap a vallásszabadság kimondásának dátumával.

De hogy jönnek ide a katolikusok?

A vallásszabadság és az unitárius egyház 450 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozatot a tordai katolikus templomban nyitják meg január 13-án, szombaton 10 óra 30 perckor, és ezt az év során számos egyéb ünnepi alkalom is követi majd.

Többek között a nyár folyamán átadják a város egyik legrégibb épületében a Vallásszabadság Házát, az egykori unitárius püspöki palotát, melyet hosszú évek munkájával és rengeteg anyagi befektetéssel újítanak fel Kolozsvár központjában. A műemléképületben a tervek szerint valláskutató központ, múzeum és konferenciaterem működik, valamint közösségi térként is szolgál majd. A földszinten pedig az 1568 nevű bisztró már üzemel is – tájékoztattak az egyház képviselői.

Két szobrot is avatnak idén, mindkettő Dávid Ferenc egyházalapítót fogja ábrázolni. Az egyik Sepsiszentgyörgyön, a másik Kolozsváron lesz látható, utóbbit az ünnepi évet lezáró zsinaton fogják felavatni, a belvárosi unitárius templom udvarán.

Ezen kívül a szokásos egyházi események, a szejkefürdői unitárius találkozó, a gyermek- és ifjúsági táborok, a novemberi dévai zarándoklat Dávid Ferenc bebörtönzésének színhelyére, mind a vallásszabadság jegyében zajlanak – mondták el az egyház képviselői.

Továbbá a gyülekezetek fantáziáján múlik, hogy milyen módon emlékeznek meg az egyház fennállásának 450. évfordulójáról. Az oklándiak és székelyderzsiek lovas zarándoklattal készülnek, Ádámoson az 500. éve fennálló templomot ünneplik, és a két rangos unitárius iskola, a kolozsvári János Zsigmond Kollégium és a székelykeresztúri Berde Mózes Gimnázium újraalakulásának 25., utóbbi megalakulásának 225. évfordulóját tartja az idén.

A vallásszabadság napjának előestéjén, pénteken 6 órától a kolozsvári belvárosi unitárius templomban lehet az ünnepre hangolódni Alan Williams brit unitárius zeneszerző Híd menny és föld között című műve ősbemutatójának meghallgatásával, melyet a Concordia vonósnégyes ad elő Bárdos Réka népdalénekes közreműködésével.

A hit Isten, a vallásszabadság Erdély ajándéka a világnak

A vallásszabadság kihirdetésével az erdélyi rendek a korban egyedülálló módon, nem a többség hite, illetve akié a föld, azé a vallás elve alapján oldották meg a hitvitákat, melyek a török és az osztrák birodalmak általi szorongatott helyzetben végzetes széthúzást szítottak volna, hanem engedték különbözőségük megtartása által egységbe fonódni Erdély területén a katolikus, református, evangélikus és unitárius felekezeteket.

Úgy tartották, hogy az istenismeret a szentíráson keresztül történik a prédikátorok közvetítésével, ám a hit Istentől való, így azt az ember nem kérdőjelezheti meg semmilyen ember által kitalált kritériumrendszer, dogmatika alapján. Azt, hogy a közösségnek mi tetszik, Isten befolyásolja, így a közösségnek jogában áll hite szerint prédikátort választani.

Óvatosnak kell lennünk, amikor a mai korból ítéljük meg az elmúlt korok történéseit, de ha ezt tesszük, a mostani decentralizációs törekvések magját is láthatjuk ebben a kinyilatkoztatásban, azt, hogy a közösség érdekeiről ne egy felsőbb hatalom, hanem maga a közösség hozhasson döntéseket – fogalmazott Kovács István közügyigazgató.

Ahogy ma már nem áldjuk minden repülőutunk minden másodpercében a repülőgép feltalálójának nevét, a vallási pluralizmus, a gondolkodás és a hit szabadsága is természetesnek hat a 21. századi Európában, ám a 16. században ugyanúgy korszakalkotó volt.

A vallásszabadság kihirdetése annál is inkább nagy bátorságról tett bizonyságot az erdélyiek részéről, hogy abban az időben, jóval a nemzeti identitás kialakulása előtt, a vallás képezte az egyéni és közösségi önmeghatározás fontos elemét – emelték ki az egyházi vezetők.

De az unitárius egyház nem kíván múltba révedő egyházzá válni, a nagy elődök árnyékában éldegélni, hanem belőlük inspirációt merítve meg kell keresnünk, hogy miben tudunk nagyot alkotni – üzente Bálint Benczédi Ferenc püspök, kiterjesztve felhívását a többi erdélyi felekezetek tagjaira is.

A pénz a magyar állam ajándéka

Elhangzott az is, hogy mindez nem valósulhatna meg, ha nem lenne a magyar állam nagylelkű adománya. Az ünnepségsorozat a magyar kormány 1 milliárd 40 milló forintos támogatásának kétharmadából valósul meg, a fennmaradó egyharmadot az egyházi épületek, többek közt a fent említett püspöki ház felújítására fordítják.

Ezen kívül a magyar állam a többi erdélyi magyar felekezethez hasonlóan az unitárius egyházat is támogatja mintegy félmilliárd forint értékben óvodák és bölcsődék létrehozásában – tudtuk meg Farkas Emőd főgondnoktól.

A püspöki palota felújítását az elmúlt évben jóval alacsonyabb összegben, de a román állam is támogatta.

Kolozsvár a világ unitáriusainak Rómája

Ahogy Erdélyben megjelentek és teret kaptak az egyistenhit, vagy szentháromság-tagadás tételei, úgy a világon máshol és más korokban is eljutottak ugyanezekre a gondolatokra. Így Amerikában, Angliában, de Ázsia különböző területein is megjelentek az unitarizmus alapelvei, a 20. századra teljesedett ki az „unitárius gondolat".

A világon ma körülbelül félmillió unitárius, illetve unitárius-univerzalista él mintegy 30 országban, akik a kolozsvári központú erdélyi unitárius egyházra úgy tekintenek, mint a római-katolikusok Rómára, Tordára pedig, mint a keresztények Betlehemre – mondta Gyerő Dávid, aki az unitáriusok nemzetközi szövetségének, az ICUU-nak az elnöke.

Ők is be fognak kapcsolódni, Nepálban a tordai istentisztelettel egy időben ünnepelnek szombaton, az angliai Notthingam közelében pedig áprilisban rendeznek ünnepséget. Az amerikai unitáriusok közgyűlése júniusban Kansas Cityben emlékezik meg a vallásszabadság kihirdetéséről.

Az erdélyi unitáriusok példát mutatnak a világ unitáriusainak azzal, hogy úgy tudták megfogalmazni az unitárius eszméket, hogy másokat is inspiráljanak, és ennyi évszázadon keresztül a nehézségek közepette is fennmaradtak, építkeztek.

Minden út Tordára vezet

A szervezők az egyházközségekből érkező visszajelzések alapján több mint ezer résztvevőre számítanak a tordai eseményen. Mivel a katolikus templomban nem férnek el ennyien, a református és unitárius templomokban is kivetítik a történéseket – kár, hogy Tordán nincs evangélikus templom is, jegyezte meg tréfásan Kovács István. Akik nem tudnak részt venni, azok a Duna Televízió élő közvetítésén követhetik az ünnepséget.

Székelyudvarhelyről két busz népe, azaz körülbelül 100 ember indul szombat reggel 7 órakor a Bethlen Gábor utcai lelkészi lak elől Tordára – tájékoztatott Simó Sándor székelyudvarhelyi esperes.

Székelyderzs, Muzsna és Zetelaka közösen egy busszal, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda unitáriusai pedig egy-egy kisbusznyian indulnak Tordára.

Akik szeretnének részt venni, még jelentkezhetnek személyesen a lelkészi hivatalban, a 0744299238-as telefonszámon, vagy az udvarhelyiegyhazkor@gmail.com címen. A helyek beteltek ugyan, de már vannak várólistán, és ha megtelik, akkor szívesen indítanak még egy buszt.

Udvarhely is készül

A Székelyudvarhelyi Egyházkör esperese elmondta, az év során helyi szinten is több eseménnyel emlékeznek meg a vallásszabadság kinyilvánításáról.

A legelső a tordai ünnepség utáni napon, január 14-én vasárnap lesz. Délelőtt 11 órától a két székelyudvarhelyi egyházközség együtt ünnepel közös istentisztelet keretében a Bethlen negyedi, kettes számú egyházközség templomában. Itt a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanáraiból álló Legato Egyesület tagjai fognak hegedű- és orgonajátékot előadni. Az istentisztelet után pedig szeretetvendégséget tartanak az egyháztagok és meghívottak számára a tanácsteremben.

A koranyár folyamán a székelyudvarhelyi múzeumban terveznek kiállítást rendezni az egyházközségek régi kegytárgyaiból, adományleveleiből. Május 12-én pedig egyházköri találkozót szerveznek belvárosi egyházközségben a Kriza János Szeretetotthonban tartandó szeretetvendégséggel, ahová az egyházkör összes unitáriusát várják.

Június elején az Amerikai Egyesült Államokból érkező Boise-i kórust látják vendégül John Dale szervezésében. Utána pedig az augusztus 11-én tartandó szejkefürdői unitárius találkozóra készülnek. Novemberben részt vesznek a dévai zarándoklaton, illetve a vallásórás fiataloknak vetélkedőt szerveznek.

A sajtótájékoztatón az egyházi vezetők elmondták, a vallásszabadság és a híres erdélyi tolerancia jegyében a rendezvényeken felekezettől függetlenül mindenkit szeretettel látnak.

Kapcsolódó cikkek:
• Megint megverte Tordát az SzKC
• Panaszt tett az SzKC, mert Tordán csaltak a bírók
• Csíkban sem sikerült megverni Tordát
• Nem az SzKC nyerte az első felvonást
• Már megveheted a jegyeket az SzKC-Torda összecsapásra
[Vissza]
Copyright © 2010 uh.ro. Minden jog fenntartva.